തര്‍ജ്ജനി

ശ്രീകല. കെ. വി

ശിവം,
കന്നിമേല്‍.A.
കിളികൊല്ലൂര്‍
കൊല്ലം.
പിന്‍: 691 004
ബ്ലോഗ്: http://www.marampeyyunnu.blogspot.com

Visit Home Page ...

കവിത

കുടുംബയാത്ര

പാതി ദൂരം കഴിഞ്ഞുവോ
പാതി വാക്കും
പാതി നോക്കും
പാതി മിടിപ്പും
പാതി തുടിപ്പും കഴിഞ്ഞുവോ?

പാതി നോവും
വെറുപ്പും സ്നേഹവും
കഴിഞ്ഞോ?

ഇരുപാതിയുമെടുത്തഛനുമമ്മയ്ക്കും
തിരികെക്കൊടുത്തോരിന്നലെകള്‍
മാഞ്ഞു,
പാതി മുഖങ്ങളും
നരച്ചദൃഷ്ടികളും
തളര്‍ന്ന നടകളും
മാഞ്ഞു,
പൈതല്‍ നുണഞ്ഞ മുത്തങ്ങളും
ചേര്‍ത്തുറങ്ങിയ രാവുകളും,
പാതി ദൂരമായൊ?

ഇനിയെത്ര നടപ്പുണ്ടു
ദൂരെ എന്റെ ശയനമണല്പുറ്റിന്‍
പുറമെത്താന്‍,
നീ വേണമെന്നുമരികെ
അന്നുമിന്നും
വളര്‍ന്ന കൈപിടിച്ചു കുട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം
നാം നടക്കുന്നിനിയും.

പാതി ദൂരമായില്ല
എത്രയോ കാതമുണ്ട്
നമുക്കു നടക്കേണം
ദൂരമെത്രെയെന്നാലും
മതിയാവില്ല നിന്റെയൊപ്പമീ യാത്ര..

Subscribe Tharjani |
Submitted by Surendramohan (not verified) on Fri, 2010-12-10 17:26.

ഇനിയെത്ര നടപ്പുണ്ടു
ദൂരെ എന്റെ ശയനമണല്പുറ്റിന്‍
പുറമെത്താന്‍,
നീ വേണമെന്നുമരികെ
അന്നുമിന്നും
വളര്‍ന്ന കൈപിടിച്ചു കുട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം
നാം നടക്കുന്നിനിയും.

Good poem,thanks Sreekala.

Submitted by Kalesh Kumar (not verified) on Wed, 2010-12-29 16:58.

Good Poem...

Submitted by Tom Mathews (not verified) on Thu, 2010-12-30 17:30.

Dear Kala:
Good attempt. It may be tiring to read repetition
of certain words excessively. without carrying much
sense.
I hope this is not a new trend.However, I like the poem
and I wish you good luck
Tom Mathews
Chairman
Global Literary Contest
FOKANA, U.S.A.