തര്‍ജ്ജനി

ശ്രീനി ശ്രീധരന്‍

പച്ചാളം, കൊച്ചി. 682 012
ഇമെയില്‍ : sreenisreedharan@gmail.com
വെബ്ബ്: http://chithritha.blogspot.com

About

എറണാകുളം സ്വദേശി. രണ്ട് വര്‍ഷമായി ഡിജിറ്റല്‍ ഫോട്ടോഗ്രഫിയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.
camera : Nikon D60.

Article Archive
Saturday, 6 September, 2008 - 23:56

മഴ കോറിയിടുന്നത്...