തര്‍ജ്ജനി

ശ്രീലാല്‍ പി.പി
About

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ ശ്രീകണ്ഠപുരം സ്വദേശി.
ഇപ്പോള്‍ ബാംഗ്ലൂരില്‍ ഐടി മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു.
വായന, ഫോട്ടോഗ്രാഫി, സംഗീതം ഇവയില്‍ താല്പര്യം.

Article Archive
Saturday, 6 September, 2008 - 14:12

മഴയുടെ മനസ്സിലൂടെ...