തര്‍ജ്ജനി

ജയദേവ് കൃഷ്ണന്‍

പാഴിയോട്ട് മന
കുറുമ്പത്തൂര്‍.
വഴി തിരുനാവായ.

About

മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ തിരുനാവായ കുറുമ്പത്തൂരില്‍ പാഴിയോട്ടുമന കടുംബാംഗം. അച്ഛന്‍ ശങ്കരനാരായണ ഭട്ടാചാര്യ, അമ്മ ശാന്ത. ഭാര്യ ശ്രീലേഖ, ഒരു മകള്‍, നീരജ.
കോട്ടയ്ക്കല്‍ ആര്യവൈദ്യശാലയില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നു.

Article Archive
Submitted by Anup Kesav (not verified) on Mon, 2008-10-13 23:54.

gadya kavitha ano ithu ?????