തര്‍ജ്ജനി

അനിതാ തുളസീധരന്‍

ഇ മെയില്‍ : anithadhar@yahoo.co.in

About

ഗ്രാഫിക് -വെബ്ബ് ഡിസൈനറും ചിത്രകാരിയും. തിരുവനന്തപുരം ഫൈന്‍ ആര്‍ട്സ് കോളേജില്‍ നിന്ന് അപ്ലൈഡ് ആര്‍ട്സില്‍ ബിരുദം നേടി. ഇന്‍ഫോടെക്‍ എന്റര്‍പ്രൈസസില്‍ എട്ടു വര്‍ഷത്തോളം സീനിയര്‍ ഗ്രാഫിക്‍ ഡിസൈനറായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു.
ഇപ്പോള്‍ ഹൈദരബാദില്‍ താമസം.

Article Archive
Tuesday, 6 April, 2010 - 22:16

തിരിവു്