തര്‍ജ്ജനി

അബ്ദുല്ല മുക്കണ്ണി

കര്‍സ്ഫ് ഷിപ്പിംഗ് ആന്റ് ഫോര്‍വേഡിംഗ് ,
ജിദ്ദ, സൌദി അറേബ്യ.
ഇ മെയില്‍‌ : mukkanni@gmail.com. mukkanni@yahoo.com

Article Archive