തര്‍ജ്ജനി

കെ. എസ്‌. രാധാകൃഷ്ണന്‍

ജീവിതം മധ്യവഴി പിന്നിടുമ്പോള്‍ ഡോ. കെ. എസ്‌. രാധാകൃഷ്ണന്‍ പിന്‍വഴികളിലേക്ക്‌ നോക്കി പറയുന്നു.
ജീവിതം ആത്മവിശ്വാസം മാത്രമാണ്‌. സാഹചര്യമല്ല ഒരാളുടെ കര്‍മപഥം നിശ്ചയിക്കുന്നത്‌; ആത്മവിശ്വാസമാണ്‌.ഇച്ഛാശക്തിയാണ്‍ളക്ഷ്യമറിയില്ലെങ്കിലും പരാജയപ്പെടെരുത്‌ എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഉള്‍വിളി എന്നും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പൊക്കാളിപാടങ്ങളില്‍ ചെളിയില്‍ പണിയെടുക്കുമ്പോഴും മേസ്തിരിയുടെ കൈയാളായപ്പോഴും ആശാരിമാര്‍ക്കൊപ്പം ചിന്തേരിട്ട്‌ അന്നം തേടിയപ്പോഴും ആ ഉള്‍വിളി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക്‌ ആത്മവിശ്വാസം തന്നത്‌ കടലാണ്‌.

ജീവിതം എപ്പോഴും ഇരുട്ടുമാത്രം നിറഞ്ഞതല്ല. ഇരുട്ടിന്റെ തുരുത്തുകളില്‍ എപ്പോഴൊക്കെയോ വെളിച്ചത്തിന്റെ വഴിതെളിയുന്നു. പാദമിടറുമ്പോള്‍ ആരൊക്കെയോ കാരുണ്യത്തിന്റെ കരങ്ങള്‍ നീട്ടുന്നു. അതെല്ലാം ഈശ്വരന്റെ സ്പര്‍ശങ്ങളായിരുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഒഴക്കില്‍ ഞാന്‍ ഏതെല്ലാമൊ കടവുകളില്‍ എത്തി. ആരുടെയെല്ലാമോ കരങ്ങള്‍ എന്നിലേക്ക്‌ നീണ്ടുവന്നു. അവരില്‍ ഗുരുക്കന്‍മാരുണ്ടായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തനത്തിലെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്‌ ഒരിക്കലും പങ്കായമില്ലാതെ ഒഴുകിനടന്നില്ല. എങ്ങനെയെല്ലാമോ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേര്‍ന്നു.

നിയുക്ത വൈസ്‌ ചാന്‍സലര്‍ ഡോ. കെ.എസ്‌. രാധാകൃഷ്ണനുമായുള്ള അഭിമുഖം, ദീപിക.കോം