തര്‍ജ്ജനി

ചതുരവീലുകളും സൈക്കിളും

ഒരുപക്ഷേ ഇന്ത്യന്‍ റോഡുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അനുയോജ്യമാകുന്നത് ഇവയാകാം :-)

A square wheel can roll smoothly, keeping the axle moving in a straight line and at a constant velocity, if it travels over evenly spaced bumps of just the right shape. This special shape is called an inverted catenary.

A catenary is the curve describing a rope or chain hanging loosely between two supports. At first glance, it looks like a parabola. In fact, it corresponds to the graph of a function called the hyperbolic cosine. Turning the curve upside down gives you an inverted catenary—just like each bump of Wagon's road

read more at : Riding on Square Wheels

Submitted by alatheef2mp on Sat, 2006-08-19 18:49.

TANUR SILA YUGATHIL

TANURIL JANAVASAM AARAMBICHATH ENNU MUTHALANENNU URAPPICHU PARAYAN SADHYAMALLA. 2000 VARSHANGALKU MUMPULLA SILA YUGATHIL THANNE TANURIL JANAVASAM THUDANGIYIRUNNU ENNA ABHIPRAYAKKARUNDU. SILA YUGA AVASISHTANGALAYA NANNANGADIGAL TANURILE PALA BHAGANGALILUM KUZHIKKUMPOL KANDU KITTIYITTUND. KOODATHE TANURINTE PRANTHA PRADESHANGALIL NINNUM KUDA KALLUKALUM KANDEDUTHIDUND. TANUR-VENNIYOOR ROADIL INNUM ORU KUKAKKALLU KANAAM. ETHANU TANURILUM PRANTHA PREDESHANGALILUM SILA YUGA KALATHU THANNE MANUSHYAN UNDAAYIRUNNU ENNA VATHATHINU ADISTANAM,

LATHEEF TANUR
N/R JYOTHI THEATRE