തര്‍ജ്ജനി

അബ്ദുല്‍സലാം
About

കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി. കവിതയ്ക്ക്‌ വിവിധ പുരസ്കാരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.
ഇപ്പോള്‍ ചെന്നൈയില്‍.

Article Archive
Saturday, 28 November, 2009 - 11:10

വന്‍കരകള്‍