തര്‍ജ്ജനി

കാഴ്ച

ഇരുളും വെളിച്ചവും


ബുഖാരി ധര്‍മ്മഗിരി
Subscribe Tharjani |
Submitted by Anonymous (not verified) on Mon, 2006-02-06 19:04.

ഉഗ്രന്‍!

Submitted by pathikan (not verified) on Fri, 2006-02-10 21:54.

പ്രിയ സുഹ്രത്തേ,
കരുത്തുള്ള വെളിച്ചം
മനുഷ്യ മനസുകളില്‍ ഉജ്വല പ്രഭ പരത്തട്ടെ

onv യുടെ വരികള്‍ ഇത്തരുണത്തില്‍ ഞ്ഞാനോര്‍ക്കുന്നു
"മറ്റുള്ളോര്‍ക്കായ് ..........ഹരിചന്തനം...

If you cant read pls. visit bhashyamnishad.net"