തര്‍ജ്ജനി

കൂട്ടുകാരി

ഒരിക്കല്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ അവന്റെ കൂട്ടുകാരിയെക്കുറിച്ച്‌ വര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടൊരിക്കല്‍ പിണങ്ങിപ്പോയ കൂട്ടുകാരിയെക്കുറിച്ച്‌ പറയുമ്പോള്‍ ബന്ധങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കടന്നുകൂടുന്ന സ്വാര്‍ത്ഥതയെക്കുറിച്ച്‌ അവന്‍ വേവലാതിപ്പെട്ടു. ഇതിനിടയില്‍ വല്ലപ്പോഴുമെത്തുന്ന കത്തുകള്‍ പതിയെ പതിയെ ഇല്ലാതായി. അപൂര്‍വ്വമായി കണ്ടുമുട്ടുമ്പോള്‍ അറിയുന്ന വിശേഷങ്ങള്‍ മാത്രമായി സൌഹൃദം ചുരുങ്ങിത്തുടങ്ങി.

അങ്ങനെയിരിക്കെ പുതിയൊരു കൂട്ടുകാരിയെക്കുറിച്ച്‌ അവന്‍ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഒരു ബന്ധത്തില്‍ നിന്ന്‌ മറ്റൊന്നിലെയ്ക്കുള്ള്‌ ഒളിച്ചോട്ടം. നല്ലതിനല്ലന്ന്‌ പറയാതിരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.
സ്ഥായിയായി ബന്ധങ്ങള്‍ ഇല്ലതാകുന്നത്‌ എന്താണന്നു സ്വയം ചോദിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ അവനെ കാണാതായി, ഒന്നും അറിയാതായി. അങ്ങനെയിരിക്കെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തില്‍ നിന്നു അവര്‍ ഒന്നിച്ചു താമസം തുടങ്ങിയെന്നറിഞ്ഞു. പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, എങ്കിലും......

കൂട്ടുകാരിയെന്ന വാക്കിന്റെ നിര്‍വ്വചനം മാറിയതറിയാതെ, ഏത്‌ കാലമാണിതെന്നറിയാതെ, ലോകത്തിന്റെ ഏതുകോണിലാണെന്നറിയാതെ, സ്ഥായിയായ ബന്ധങ്ങളില്ലതാകുന്നതിനെയോര്‍ത്ത്‌ ഞാന്‍ വ്യാകുലപ്പെട്ടു.