തര്‍ജ്ജനി

കെ. പി. ചിത്ര

കാരുണ്യ, തോട്ടക്കാട്ടുകര P O, ആലുവ-8

ഇ-മെയില്‍: chithukp@gmail.com
ബ്ലോഗുകള്‍: www.raamozhi.blogspot.com www.photosecond.blogspot.com

Visit Home Page ...

കവിത

ഉള്ളം ചൊല്ലിയത്

1
ഒരിക്കല്‍...

ചുറ്റും കടലല്ല
കായലല്ല
കുറേ മനുഷ്യര്‍..
അത്രമേലിഷ്ടമാണേകാന്തത
അതിനാല്‍ തുടിക്കുന്നു,
കൊതിക്കുന്നു
ഒരു ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന്‍
കടലിരമ്പം..

2
മറ്റൊരിക്കല്‍....

ഇരുളിന്‍
പൊരുളറിഞ്ഞവനോട്
കുപ്പിവളയുടെ
ചുവപ്പിനെ കുറിച്ച്
പറയുമ്പോള്‍
നിറയുന്നു,ണ്ടകക്കണ്ണില്‍
കറുത്ത നോവിനാല്‍
വെളുത്ത നേരുകള്‍..

Subscribe Tharjani |
Submitted by saju soman (not verified) on Sun, 2009-10-11 10:03.

good

keep going.............

saju

Submitted by Saji (not verified) on Fri, 2009-10-23 14:05.

Mattorikkalu is marvallous