തര്‍ജ്ജനി

സാബു കോട്ടുക്കല്‍

ഇ മെയില്‍ : sabukottukkal@gmail.com
ഫോണ്‍ : 9447456153

About

മടപ്പള്ളി ഗവണ്മെന്റ് കോളേജില്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍.

Books

മൂന്നാം ലോകസങ്കടങ്ങള്‍ (സാഹിത്യവിമര്‍ശനം)
തിരസ്കൃതം (കഥകള്‍ )
ജി ശങ്കരപ്പിള്ള : നാടകം, ജീവിതം (ജീവചരിത്രപഠനം)
കാമ്പിശ്ശേരി (ജീവചരിത്രം)

Article Archive