തര്‍ജ്ജനി

കത്തുകള്‍ കത്തുന്നു

അമ്മമ്മയെഴുതിയ കത്തില്‍
അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിന്റെ നനവുണ്ടായിരുന്നു
അച്ഛനെഴുതിയ കത്തില്‍
ഉപ്പുനീരിന്റെ ഉണക്കുണ്ടായിരുന്നു
പെങ്ങളുടെ കുറിപ്പുകളില്‍
പെരുപ്പിന്റെ പെരുമ്പറകളായിരുന്നു.
അവളുടെ കത്തില്‍
ആരവങ്ങളുടെ കനക്കമറ്റിരുന്നു
സുഹൃത്തിന്റെ വാക്കുകളില്‍
സാന്ത്വനത്തിന്റെ സംഗീതമായിരുന്നു.
എന്റെ മറുപടിക്കത്തിനു്‌
നെറികേടിന്റെ 'മൌനസ്വരമായിരുന്നു'

സംഗീത്‌ രവീന്ദ്രന്‍, പാല

malayalam poem illustration