തര്‍ജ്ജനി

ശ്രീജിത്ത്‌ പി എസ്സ്‌

വിലാസം: Kunnumpurathu veedu,
Sreekaryam P O,
Thiruvanathapuram –695581.
ഫോണ്‍: 9895636814
ഇ മെയില്‍ sreejithps84@gmail.com

About

ടെക്‍നോപാര്‍ക്കില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

Article Archive
Thursday, 13 August, 2009 - 22:35

സോപ്പുകുമിളകള്‍