തര്‍ജ്ജനി

ശ്രീകല. കെ. വി

ശിവം,
കന്നിമേല്‍.A.
കിളികൊല്ലൂര്‍
കൊല്ലം.
പിന്‍: 691 004
ബ്ലോഗ്: http://www.marampeyyunnu.blogspot.com

About

ഡോ.ശ്രീകല. കെ.വി.
1991 ല്‍ തിരുവനന്തപുരം ഗവ. ഡെന്റല്‍ കൊളേജില്‍ നിന്നും BDS ബിരുദം.
ഇപ്പോള്‍ പുനലൂര്‍ ഗവ. ആശുപത്രിയില്‍ ഡെന്റിസ്റ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു.

Article Archive
Thursday, 15 October, 2009 - 20:58

നേരിന്റെ നേര്‍ത്തൊരീണം....

Wednesday, 16 December, 2009 - 09:11

ശേഷിപ്പ്

Wednesday, 2 June, 2010 - 06:14

വെയില്‍തൂപ്പുകാരി

Saturday, 26 June, 2010 - 20:27

മഴവാക്കുകള്‍

Tuesday, 5 October, 2010 - 20:30

ജലവേരുകള്‍

Tuesday, 2 November, 2010 - 15:43

ആത്മാവിന്റെ വിധി

Thursday, 2 December, 2010 - 12:35

കുടുംബയാത്ര

Wednesday, 23 February, 2011 - 07:44

ചിലനേരങ്ങളുടെ ചാഞ്ഞവാക്കുകള്‍

Thursday, 22 March, 2012 - 23:03

രൂപാന്തരപ്രാപ്തി

Saturday, 26 April, 2014 - 22:53

മഴവഞ്ചിയില്‍