തര്‍ജ്ജനി

സുരേഷ് ഐക്കര

54,ഒന്നാം നില,
റവന്യൂ ടവര്‍,
തിരുവല്ല-689101
ഫോണ്‍: :9447595329
ബ്ലോഗ്:www.suresh-aykara.blogspot.com

About

1964ല്‍ തിരുവല്ലയ്ക്കടുത്ത്‌ മേപ്രാല്‍ എന്ന സ്ഥലത്ത്‌ ജനനം.
കഥകളും നോവലുകളും എഴുതുന്നു.

Books

1)കണ്ണാടിക്കത്തുകള്‍ (കഥകള്‍)
2)ഞാണിന്മേല്‍ കളി (നോവല്‍)
3)വഴിയറിയാതെ (നോവല്‍)
4)ശിഥിലം (നോവല്‍)
5)ആരുമല്ലാതൊരാള്‍ (നോവല്‍)
6)കഥാശേഷം (നോവല്‍)

Awards

കുങ്കുമം അവാര്‍ഡ്‌ വഴിയറിയാതെ,ആരുമല്ലാതൊരാള്‍ എന്നീ കൃതികള്‍ക്ക്‌.

അമച്വര്‍ ലിറ്റില്‍ സിനിമ (അല) യുടെ ആദ്യ തിരക്കഥ അവാര്‍ഡ്‌ ദ്വൈതം എന്ന തിരക്കഥയ്ക്ക്‌.

Article Archive
Monday, 3 August, 2009 - 08:11

കത്ത്‌

Wednesday, 6 October, 2010 - 06:05

സായന്തനം

Monday, 3 January, 2011 - 15:07

നിയതം സ്നേഹയോഗ്യ നീ

Monday, 27 August, 2012 - 12:27

ചോറൂണ്