തര്‍ജ്ജനി

രാമചന്ദ്രന്‍ വെട്ടിക്കാട്ട്

മെയില്‍: thambivn@gmail.com

About

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ചൂരക്കാട്ടുകര സ്വദേശി. ഇപ്പോള്‍ ദോഹ - ഖത്തറിലെ മിറ്റ്സുബിഷി കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.

Article Archive
Tuesday, 7 July, 2009 - 20:04

ഉണങ്ങാത്ത മുറിവ്

Tuesday, 8 September, 2009 - 22:38

ജുറാസിക് പാര്‍ക്ക്

Tuesday, 27 July, 2010 - 19:15

അമ്മ