തര്‍ജ്ജനി

ടി.എ.ശശി

പി .ബി നമ്പര്‍ 4048
അബുദാബി .
യു .എ .ഇ

മെയില്‍: sasita90@gmail.com
ബ്ലോഗ്: www.sasiayyappan.blogspot.com

About

സ്വദേശം: ചാമക്കാല, തൃശൂര്‍.
അബുദാബിയില്‍ പരസ്യസ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

Article Archive
Submitted by neeraja{raghunath.O} (not verified) on Sat, 2009-10-10 13:27.

നിശബ്ദത തണലായും
പൊള്ളും വെയിലായും
ഓര്‍മ്മയുടെ പിന്നാമ്പുറമായും

very nice