തര്‍ജ്ജനി

അമ്മ

കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കില്‍
അമ്മയ്ക്കു കിട്ടാതെ പോയത്‌
കാലന്റെ കനിവ്‌.
കടം കൊടുത്തും
തിരിച്ചു വാങ്ങാന്‍ മറന്നും
എഴുതിത്തള്ളിയ സ്നേഹം
ചുമട്ടു കൂലി പോലുമേകാതെ
പിറവിയിലെ മറഞ്ഞ മകന്‍.
പങ്കു കച്ചവടതിന്‍ പങ്കു
പറ്റാതെപോയൊരച്ഛന്‍
കാലത്തേര്‍ച്ചക്രത്തില്‍
കൈവിരല്‍ ചേര്‍ത്തപ്പോള്‍
കഷടകാലത്തേക്കിഷ്ട വരങ്ങളി-
രന്നു വാങ്ങാനമ്മ തുനിഞ്ഞില്ല.
അറുപതാണ്ടിന്റെ ജീവിതഭാരം
ചുമലേന്തിയമ്മ.
ഉറവ വറ്റിയുള്‍വലിഞ്ഞ കണ്ണില്‍
ജീവിത നാനാര്‍ത്ഥങ്ങളുമായമ്മ.

ജാഫര്‍

Submitted by Sunil Padinjakara (not verified) on Sat, 2005-09-03 10:00.

Dear Jafar

Keep it up!!!. Manassil Niranja Abhinandhanagaloda.....!!! Prarthanagaloda.....!!!

Eniyum Azhuthanam.

Submitted by Jafar. K (not verified) on Tue, 2005-09-06 12:44.

Thank you...!

Submitted by Sunil Krishnan (not verified) on Fri, 2005-09-09 23:30.

അപദാനങ്ങളില്‍നിന്ന്
വേറിട്ടൊരമ്മ
അനുഭവങ്ങലിലെ അമ്മ
നന്നായിരിക്കുന്നു ജാഫര്‍
ഇനിയും എഴുതുക.

Submitted by Saji (not verified) on Wed, 2005-09-21 16:41.

Dear Mr. Jaffer,

Your thoughts are very good & I follow meaning between lines.
Please continue & wish you good day.

From
Saji