തര്‍ജ്ജനി

ജൈനി പൂമല

ലളിതാഭവന്‍,
കൂവകണ്ടം പി.ഒ.
പൂമല,
ഇടുക്കി.

ബ്ലോഗ്: തീരം
ഫോണ്‍: 9947958645

About

തൊടുപുഴയിലെ പ്രാദേശികപത്രം ടൈംലി ന്യൂസില്‍ ഡിടിപി ഓപ്പറേറ്ററായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. പ്രാദേശികചാനലായ വില്ലേജ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോര്‍പറേഷനില്‍ വാര്‍ത്താവായനക്കാരി.

ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌണ്‍സിലിന്റെ സാഹിത്യകാമ്പുകളിലും പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Article Archive
Tuesday, 28 September, 2010 - 16:56

സ്വപ്നം