തര്‍ജ്ജനി

ബ്ലോഗ് അഡിക്റ്റുകള്‍ക്ക്...

എല്ലാ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്/ബ്ലോഗ്/ഗെയിം അഡിക്റ്റുകള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു പുതിയ മരുന്നു് - Temptation Blocker!!!

From the website:
So, have a major deadline looming or ripe opportunity closing and just don’t have time to waste playing Half Life 2 or checking Bloglines one last time? Well then, add Half Life 2 and Firefox to the list of programs you want to block in Temptation Blocker, set the timer for how long you want to block them and then hit the “Get Work Done!” button.

Now, everytime you try and access Half Life 2 or Firefox, you’ll get a dialog box telling you how much time you have left before you can access that program. During this blocked time, you can’t access those programs. You also can’t access Temptation Blocker during this time without entering in a random, 32-character string. This acts as a deterrent from you getting to your program before time is up, but it also let’s you access it if you really need to. (Note: During the blocked time, your Windows Task Manager is also disabled, in an attempt to save your from yourself and a quick Ctrl-Alt-Del. If you don’t like that idea, then you probably shouldn’t download the software).

For Details and Download:
Temptation Blocker at webjillion.com

Submitted by കലേഷ് (not verified) on Fri, 2005-08-05 21:48.

പ്രിയ പോൾ,
സംഗതി കൊള്ളാം ! ഇതുപോലെയൊരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നേൽ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്! നെറ്റിൽ കയറിയാൽ ഇറങാൻ പലർക്കും പാടാ!

Submitted by Ibru (not verified) on Sat, 2005-08-06 09:18.

പ്രിയ പോള്‍,
ഇങ്ങനത്തെ ഒന്ന് വളരെ അത്യാവശ്യമായ സമയത്താണ്‌ കിട്ടിയത്‌.
നന്ദി.
-ഇബ്രു-

Submitted by ibru (not verified) on Sat, 2005-08-06 09:34.

പോള്‍ ചേട്ടാ രക്ഷിക്കൂ..
ടെംസ്റ്റേഷന്‍ ബ്ലോക്കര്‍ എന്റെ സിസ്റ്റത്തില്‍ വര്‍ക്ക്‌ ആകുന്നില്ല.
ഞാന്‍ വിന്‍ഡോസ്‌ എക്സ്‌ പി സെര്‍വീസ്‌ പാക്ക്‌ 2 ഉള്ള പി സി ആണ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌.
-ഇബ്രു-

Submitted by അനിൽ (not verified) on Sat, 2005-08-06 11:39.

ഇബ്രൂ,
പോൾ ചേട്ടൻ വന്നു രക്ഷിക്കാനൊരുപക്ഷേ സമയമെടുത്താലോന്നു കരുതി. എസ്സോയെസ്സ് വിട്ടിരിക്കയാണല്ലോ ഇബ്രൂ.

വി.ബി. റൺ‌ടൈമുകൾ സ്ഥാപിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് http://www.webjillion.com/archives/2005/08/01/free-software-temptation-blocker - ൽ കഥയെഴുതിയയാളും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലിങ്കുകളും പറയുന്നു.
ഒന്നു വായിക്കൂ തൽക്കാലം.
കൂടാതെ സോഴ്സിന്റെയും ലിങ്ക് അവിടെയുണ്ട്. വി.ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവച്ച് ഡിബഗ് ചെയ്യാമല്ലോ.

Submitted by chinthaadmin on Sat, 2005-08-06 12:45.

ibru, kalesh, thanks...

ibru, i found a solution posted by Adam at the webjillion.com. please try it out:

You guys with runtime errors may need Visual Basic runtime dlls. Try downloading from: V B Run time dll download

and look at the references at the bottom of http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;187282

For more info, post your comment at webjillion.com...

Submitted by anil (not verified) on Sat, 2005-08-06 13:27.

Dear Paul,
This comment is a comment as well as a test.
I have made a comment on the webjillion subject, the same solution (to have runtime of vb6). Of course quoting the same faq you did quote.
Unfortunately the comment did not appear so far.
Do I have to sign in to chintha.com to comment also?

Anil

Submitted by chinthaadmin on Sat, 2005-08-06 13:53.

Anil,
Your first comment was marked as spam, due to the presence of html links in the body of the comment. We have applied spam control at chintha.com, after a recent incident of comment spamming. Sorry about the trouble... i have made your comment active again and it appears now.