തര്‍ജ്ജനി

എന്‍. എം. സുജീഷ്

ബ്ലോഗ്: www.sujeesh.blog.com
ഇ - മെയില്‍ : sujeeshnm92@gmail.com

About

തൊണ്ണൂറുകളില്‍ ജനനം. തപാല്‍വിലാസമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു.

Article Archive
Saturday, 11 April, 2009 - 09:25

പേരുകള്‍

Friday, 28 August, 2009 - 07:11

മതിലിന്റെ പരിണാമചരിത്രം

Saturday, 19 September, 2009 - 11:27

പ്രതിമയുടെ നിലവിളി

Monday, 18 January, 2010 - 08:28

സവാള

Tuesday, 30 March, 2010 - 19:29

മുളംകാട്

Thursday, 2 December, 2010 - 20:33

പിണക്കം

Wednesday, 26 January, 2011 - 10:29

വെയില്‍

Monday, 13 June, 2011 - 20:34

കടല്‍പ്പെണ്ണ്

Friday, 24 February, 2012 - 21:43

കാറ്റ്