തര്‍ജ്ജനി

റിയാസ്. കെ

Visit Home Page ...

കവിത

ഷൂ പറഞ്ഞ കഥ

അതിരാവിലെ മുതല്‍
കാത്തിരുന്നതാണു്,
മിനുക്കിയെടുക്കാന്‍ ഷൂവിനായി.

ധൃതിയില്‍ ഒരു ക്ലീന്‍ ഷേവ്കാരന്‍
വന്നു,
പൊടി പുരണ്ട ഷൂ അഴിച്ചു തന്നു,
ധൃതിയാണു്, പോകുവാനുണ്ടു്.

മിനുക്കിത്തുടങ്ങിയതാണു്,
അറിയാതെ അടിവശം
നോക്കിയതാണു്,
പാടുകള്‍ നിരവധി;
നിണമണിഞ്ഞ കാല്പാടുകള്‍;
മണലാരണ്യത്തിന്റെയായ്
ചരിത്രഗാഥകള്‍;
ചരിത്രം തകര്‍ത്ത കാടന്‍
കശാപ്പുകളുടെ പിന്നാമ്പുറങ്ങള്‍;
മനുഷ്യ-മക്കളുടെ
വിലാപങ്ങള്‍;
മുഖത്തു് വലിച്ചെറിയാന്‍ തോന്നിയതാണു്;
എങ്കിലും
നാലണ കിട്ടുമല്ലോ!

മുകള്‍ഭാഗം മാത്രം
മിനുക്കിക്കൊടുത്തു
തിരക്കിട്ടു് അയാള്‍
പോയിരുന്നു.

Subscribe Tharjani |