തര്‍ജ്ജനി

കെ. ആര്‍. വിനയന്‍

405 B, Solanki Gulmohar Apartments,
Brahmanwadi,
Begumpet P O,
Hyderabad 16

Phone: 09440871969
Email: kr_vinayan@yahoo.com

Visit Home Page ...

കാഴ്ച

അമ്മന്നൂര്‍ മാധവച്ചാക്യാര്‍

Subscribe Tharjani |
Submitted by Ajit (not verified) on Thu, 2008-07-10 10:25.

മഹാനായ കലാകാരന് ആദരാഞ്ജലികള്‍!

ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ജീവനുള്ളതു പോലെ... നിശ്ചല ചിത്രത്തിനുള്ളില്‍ തുടിക്കുന്ന ജീവന്‍, സമയം, ഇടം... മനോഹരം!