തര്‍ജ്ജനി

സതീഷ് തോപ്രത്ത്
About

തലശ്ശേരിയിലെ സ്കൂള്‍ ഓഫ് ആര്‍ട്സില്‍ നിന്നും ചിത്രകലാപരിശീലനം നേടിയ സതീഷ് ഫ്രീലാന്‍സ് ചിത്രകാരനായി നിരവധി ആനുകാലികങ്ങള്‍ക്ക് രേഖാചിത്രരചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Article Archive