തര്‍ജ്ജനി

സാജു തറയില്‍

Saju Tharayil
P.O.BOX 10210
Shuaiba 65453
Kuwait - Tel +965-6099679
ബ്ലോഗ്: പച്ചക്കുതിര

About

ഗുരുവായൂരിനടുത്ത് ജനനം. ഇപ്പോള്‍ കുവൈറ്റില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

Article Archive