തര്‍ജ്ജനി

ദേവദാസ് വി. എം.

ഇമെയില്‍: vm.devadas@gmail.com

About

1981 - ല്‍ തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ വടക്കാഞ്ചേരിയില്‍ ജനനം. ചെന്നെയില്‍ ഒരു ഐ. ടി. കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആ‍നുകാലികങ്ങളില്‍ ചെറുകഥകള്‍ എഴുതാറുണ്ട്.

Article Archive
Saturday, 7 June, 2008 - 20:37

അനാമിക