തര്‍ജ്ജനി

പി. ആ‍ര്‍‌. രതീഷ്

പി.ആര്‍. രതീഷ്
മുയിപ്പോത്ത് പി.ഒ
കോഴിക്കോട്
ഫോണ്‍:9447923801

About

1982 ഏപ്രില്‍ 5-നു് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുയിപ്പോത്ത് എന്ന ഗ്രാമത്തില്‍ ജനിച്ചു. മലയാളത്തിലെ മുഖ്യധാരാ ആനുകാലികങ്ങളില്‍ വല്ലപ്പോഴുമെഴുതുന്നു. ഇതുവരെ പുരസ്കാരങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

Article Archive
Saturday, 2 September, 2006 - 22:28

മൂന്ന് കവിതകള്‍

Sunday, 3 December, 2006 - 20:17

മയില്‍പ്പീലികള്‍

Saturday, 9 February, 2008 - 21:05

മൂന്ന് മുറിവുകള്‍