തര്‍ജ്ജനി

ശരിയിലേക്കുള്ള ദൂരം

മാതൃഭാഷയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതാരാണ്‌?

പൊതുവേ പറയാം. നാട്ടുവഴക്കങ്ങള്‍ക്ക്‌ അനുസരിച്ച്‌ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍. സംസാരഭാഷ ഇഷ്‌ടംപോലെയാകാം, തെറ്റുകളും വരാം. എന്നുകരുതി അതേപോലെ എഴുതി അച്ചടിക്കാന്‍ പാടുണ്ടോ? അച്ചടി മാദ്ധ്യമങ്ങളില്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഭാഷ അഥവാ മാനകീകൃത ഭാഷ തന്നെ വേണം. അതില്‍ അശ്രദ്ധ വരുത്തുന്നതാണ്‌ ഭാഷയ്ക്ക്‌ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടം. ഭാഷാശുദ്ധിയില്‍ ഒരു ശ്രദ്ധയുമില്ലാതായാല്‍ അപകടമല്ലെ? അതാണിന്ന്‌ പൊതുവെ അച്ചടി മാദ്ധ്യമങ്ങളെയും മിക്ക സാഹിത്യകാരന്‌മാരെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ദോഷം. ദൃശ്യമാദ്ധ്യമങ്ങളില്‍ ചന്തമുള്ള പെണ്‍കുട്ടികളെകൊണ്ട്‌ 'മലിംഗ്‌ളിഷും' 'കൊഞ്ഞ മലയാളവും' പറയിക്കുന്ന ദൃശ്യമാദ്ധ്യമ ഭാരവാഹികള്‍ക്ക്‌ ഭാഷാ ശുദ്ധിയെ സംബന്‌ധിച്ച്‌ വേണ്ടത്ര ബോധമോ അല്‌പംപോലും ഉത്തരവാദിത്വമോ ഇല്ലാത്തതാണ്‌ ഏറെ ദുഃഖകരം. 'മുക്കിയ മന്ത്രി' ' ആള്‍ക്കാര്‍' എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴും ലാഭേച്ഛ മാത്രം പുലര്‍ത്തുന്ന ഭാരവാഹികള്‍ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്‌ ഞാന്‍ ഖേദിക്കാറുണ്ട്‌.

പ്രൊഫസര്‍ പന്മന രാമചന്ദ്രനുമായി അഭിമുഖം, കേരള കൌമുദിയില്‍ വായിക്കുക: ശരിയിലേക്കുള്ള ദൂരം

Submitted by Sunil (not verified) on Mon, 2005-06-06 10:42.

Yes you are right. This was the same subject we were discussing