തര്‍ജ്ജനി

നൌഷാദ് പത്തനാപുരം

ലൌസെയില്‍
അലയമണ്‍(പി.ഒ)
കൈതാടി
അഞ്ചല്‍ - 691320
ഫോണ്‍: 9447255803

About

1972- ല്‍ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പത്തനാപുരത്ത് ജനനം. അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍. ആനുകാലികങ്ങളില്‍ കവിത എഴുതുന്നു.

Books

കവിത
സിഗററ്റ്, കറന്റ് ബുക്ക്സ്

Awards

മിഴാവ് പുരസ്കാരം, സിഗററ്റ് കവിതാസമാഹാരത്തിന് ലഭിച്ചു.

Article Archive