തര്‍ജ്ജനി

ആശംസകള്‍


പുതുവര്‍ഷം നന്മകള്‍ നിറഞ്ഞതാവുമെന്ന പ്രത്യാശയോടെ...