തര്‍ജ്ജനി

നാസര്‍ കൂടാളി

നാസര്‍ കൂടാളി, പി.ബി.നമ്പര്‍-297, സീബ്-121, ഒമാന്‍
ഫോണ്‍: 0096892236986

Visit Home Page ...

കവിത

ഉപ്പ്

ഉപ്പ് കുറുക്കി
തിരിച്ചു വരുമ്പോള്‍
അച്ഛന്‍റെ കയ്യിലെപ്പോഴും
കല്ലുപ്പുണ്ടായിരിക്കും

മീനെന്നു കരുതി
കുറിഞ്ഞിപ്പൂച്ച
മ്യാവൂ, എന്നു കരഞ്ഞ്
കുറുകെ ചാ‍ടും.

നാലാം ക്ലാസ്സിലെ
റജിനയുടെ
സാമുഹ്യ പാഠപുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും
ഗാന്ധിജി ഇറങ്ങി വന്നു
വെറുപ്പോടെ
പൂച്ചയെ
ആട്ടിപ്പായിക്കും.

ആരെങ്കിലും
കടം
വാങ്ങുവാന്‍
വരുമോ എന്ന
ആധി കൊണ്ട്

അമ്മ
വേഗമത്
അടുക്കള മൂലയിലെങ്ങാനോ
ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കും.

ഓരോ കണ്ണുനീരും
ഉപ്പെന്ന
ഘരരൂപമാണെന്നും
കാണക്കാണെ
കടലിലേക്കൊഴുകിപ്പോയെന്നും
കവിതയില്‍‍
ഞാനിന്ന് കുറിച്ചു വെക്കും.

ഉപ്പ് കുറുക്കി
തിരിച്ചു വരുമ്പോള്‍....

Subscribe Tharjani |