തര്‍ജ്ജനി

കൃഷ്ണകുമാര്‍ മാരാര്‍

ഫോണ്‍:9947683171

ഇ-മെയില്‍:krishnakumarmarar@gmail.com

About

1973-ല്‍ കീഴില്ലത്ത് ജനിച്ചു. അച്ഛന്‍: വനമാലി മാരാര്‍; അമ്മ: രുഗ്മിണിയമ്മ. ക്ഷേത്രവാദ്യ കലാകാരന്‍. ആനുകാലികങ്ങളില്‍ ചെറുകഥകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട്.
ഭാര്യ: സീമ
മകള്‍: ശിവാനി

Books

കഥാസമാഹാരംചുരുക്കെഴുത്തുകള്‍

ബാലനോവല്‍: കുമിളകള്‍ കൊണ്ടൊരു കൊട്ടാരം, പൂര്‍ണ്ണ പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്

Article Archive
Sunday, 4 November, 2007 - 14:53

ഫൈനല്‍

Saturday, 12 April, 2008 - 15:38

ദൈവം ഇടപെടാത്ത ജീവിതം

Saturday, 6 September, 2008 - 14:04

ഉമയും അനന്തനും