തര്‍ജ്ജനി

പെര്‍ഫൊര്‍മന്‍സ്‌ ഇവാല്യുവേഷന്‍ പൊതുമേഖലയില്‍

സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അഴിമതിയില്‍ മുങ്ങി നിവരുകയാണ്‌. പണത്തിനും സ്വാധീനത്തിനും മാത്രം വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന അധികാരം സാധാരണക്കാരന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ സമയബന്ധിതമായി നിവര്‍ത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതില്‍ എടുക്കുന്ന അനാസ്ഥയെ കൈക്കൂലി കൊണ്ട്‌ മറി കടക്കാന്‍ സാധാരണക്കാരന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്‌ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം.

കാര്യക്ഷമത അളക്കാനുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയരീതിയും, ശമ്പളവും , ജോലിക്കയറ്റവും അതിനനുസരിച്ച്‌ തീരുമാനിക്കുകയുമായാല്‍ അഴിമതി ഒരു പരിധി വരെ തടയാനവില്ലേ?

എന്താണ്‌ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം?