തര്‍ജ്ജനി

അജിത്

ഇ-മെയില്‍: ajit63@gmail.com

About

കൊയിലാണ്ടിയില്‍ ജനനം. കോഴിക്കോട് REC-യില്‍ നിന്ന് സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിങ്ങില്‍ ബിരുദം നേടി. ഇപ്പോള്‍ മലപ്പുറത്ത് ജലവിഭവ വകുപ്പില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആനുകാലികങ്ങളിലും ആകാശവാണിയിലും കവിതകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Article Archive