തര്‍ജ്ജനി

ഓണം

സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകള്‍!

സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് ഓണാശംസകള്‍ അയയ്ക്കുവാന്‍, ഗ്രീറ്റിങ്ങ്സ് പേജ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.

"Send Onam Greetings to your Friends"

Submitted by ബിരിയാണിക്കുട്ടി (not verified) on Fri, 2007-08-17 17:00.

പോള്‍ ചേട്ടനും കല ചേച്ചിക്കും ശ്രീക്കുട്ടിക്കും ഓണാശംസകള്‍.

Submitted by സതീശ് മാക്കോത്ത് (not verified) on Sun, 2007-08-19 17:33.

പോളിനും,കലയ്ക്കും,ശ്രീക്കുട്ടിക്കും ഓണാശംസകള്‍!

Submitted by Paul&Kala (not verified) on Sun, 2007-08-19 18:57.

ഒരു തകര്‍പ്പന്‍ ഓണം നിങ്ങള്‍ക്കും!
ആശംസകള്‍!