തര്‍ജ്ജനി

പ്രമോദ് ബാലുശ്ശേരി

Mehar Manzil,
KKRA30, LNCP Road,
Opp.Govt.College,
Kariavattom-post, TVM
ഫോണ്‍‌: 9496408559
ഇ മെയില്‍‌:pramod_balussery@rediffmail.com

About

1978 ല്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ജനനം. വിവാഹിതന്‍, ഫ്രീലാസ് അനിമേറ്ററായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.

മലയാളം വാരികയിലും ചില വെബ് സൈറ്റുകളിലും കവിതകള്‍‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രണ്ട് അനിമേഷന്‍ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിമുകള്‍ ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ട് ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിമുകളുടെ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ പങ്കാളിയായിട്ടുമുണ്ട്.

Article Archive
Friday, 3 August, 2007 - 20:53

ചേറുമീന്‍

Saturday, 6 September, 2008 - 13:04

ഈങ്ങ

Sunday, 9 November, 2008 - 11:04

മുത്തച്ഛന്‍.