തര്‍ജ്ജനി

സന്തോഷ പല്ലശ്ശന

SanthOsh Pallassana
D-28/03,Ashtagandha CHS,
Sector 48, Nerul
Navi Mumbai - 4000 706

ഫോണ്‍: 9969278960

ഇ-മെയില്‍: prsanthosh@iseindia.com, prsanthosh1@rediffmail.com

Visit Home Page ...

കവിത

ഉറകള്‍

പാമ്പുറകള്‍ക്ക്
വിഷപ്പല്ലില്ല
മിന്നും സൂചി നാവുകളും

ഇടവഴിയില്‍
വിലങ്ങനെ കിടന്നു
വഴിമുടക്കി

ഉറയില്‍ മണ്ണു നിറച്ച് കളിച്ചു കുട്ടികള്‍

ഉറമാറിയ പാമ്പ്
റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കവെ
ഒരു ലോറി പാഞ്ഞു പോയിരുന്നു
പിന്നെ എന്തായെന്നറിയില്ല.

Subscribe Tharjani |
Submitted by zeenat (not verified) on Mon, 2007-07-09 10:40.

it is a very nice poem. in few wrds santhosh has explained his thoughts. well done santhosh. keep it up

Submitted by Santhosh pallassana (not verified) on Mon, 2007-07-09 15:15.

above mobile no is incorrect
my Correct mobil no. is : 9969278960

Submitted by chinthaadmin on Mon, 2007-07-09 17:38.

sorry, I have corrected the mobile no.

Paul