തര്‍ജ്ജനി

മനോജ് കാട്ടാമ്പള്ളി

സൌരവം
കാട്ടാമ്പള്ളി പി ഒ

ഫോണ്‍: 9388423670

വെബ്ബ്: പായല്‍
ഇ-മെയില്‍: mannu9388@gmail.com

About

2000 മുതല്‍ കവിത എഴുതുന്നു. ഫീച്ചറുകളും,കുറിപ്പുകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ചെറിയ മരങ്ങളുടെ വേരുകള്‍, ജലാശയത്തിന്റെ കാവല്‍, പ്രണയ മഴ തുടങ്ങിയ പുതുകവിതാ പുസ്തകങ്ങള്‍ എഡിറ്റു ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രാഫിക് ഐലന്റ് സ്വന്തം പുസ്തകം.

Books

കവിത

ട്രാഫിക് ഐലന്റ്
ചെറിയ മരങ്ങളുടെ വേരുകള്‍, ജലാശയത്തിന്റെ കാവല്‍, പ്രണയ മഴ (എഡിറ്റര്‍)

Article Archive