തര്‍ജ്ജനി

എ.പി.അഹമ്മദ്

ഇ-മെയില്‍: apahammed@hotmail.com

About

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊണ്ടോട്ടിയാണ് സ്വദേശം. ചന്ദ്രിക ദിനപ്പത്രത്തില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. പു. ക. സയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മറ്റിയിലും അംഗമായിരുന്നിട്ടുണ്ട്.

Article Archive