തര്‍ജ്ജനി

ശിഹാബുദ്ദീന്‍ പൊയ്ത്തുംകടവ്

വളപട്ടണം പി.ഒ. കണ്ണൂര്‍ -10
ഇമെയില്‍: shihabkadavu@yahoo.com

Visit Home Page ...

കവിത

ദാഹത്തിന്റെ പാത്രം

വിചിത്രമായ ഒരു ജയിലാണു ഞാന്‍
നിശ്വസിക്കുമ്പോള്‍ ഞാനായിച്ചുരുങ്ങി
ശ്വസിക്കുമ്പോള്‍ ലോകമായി വളര്‍ന്ന്‌
അതിവിചിത്രമായ ജയില്‍
അതിനു പുറത്തെ ഒറ്റമരമാണു നീ
അതിലെ ഒറ്റ മലരും
അതിനു കൂട്ടിരിക്കും
പാട്ടുപാടുന്ന നോട്ടവും

ഒരിക്കല്‍ ഞാന്‍ ജയില്‍ ചാടി
അന്നേറ്റ വെടിയുണ്ട
പൊള്ളിപ്പഴുക്കുന്നത്‌
ഒടുങ്ങാത്ത ദാഹത്തിലിരുന്ന്‌

ഈ പാനീയം
വിറകൊള്ളും വാക്കുകളില്‍
നിറഞ്ഞു തെറിക്കുന്നു
നിന്റെ മനോഹരമായ പരവതാനിയെ
ദൈവമേ, അതു വൃത്തികേടാക്കരുതേ

Subscribe Tharjani |