തര്‍ജ്ജനി

ഷംസുദീന്‍, മസ്കറ്റ്

Indian school Al Ghubra,
PB No 1887, P C 111,
C P O Seeb,
Sultanate of Oman.
E mail: thanalgvr@yahoo.com

About

തൃശ്ശൂരിലെ അരിയന്നൂരില്‍ ജനനം. അരിയന്നൂര്‍ ‘ജ്വാല’യിലെ സജീവാംഗമായിരുന്നു. പാഠഭേദം പ്രസിദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഒമാനിലെ അല്‍ ഗുബ്ര സ്കൂളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

Article Archive