തര്‍ജ്ജനി

ജോസ് പാഴൂക്കാരന്‍

പാടിച്ചിറ പി. ഒ
പുല്‍പ്പള്ളി - 673579

ഫോണ്‍: 9495532101

About

വയനാട് ജില്ലയിലെ പുല്‍പ്പള്ളി സ്വദേശി. ആനുകാലികങ്ങളില്‍ കഥ, കവിത, ലേഖനങ്ങള്‍ എന്നിവ എഴുതുന്നു.

Article Archive