തര്‍ജ്ജനി

ഓലഞ്ചേരി കിഴക്കെപ്പാട്ട്‌ സുദേഷ്‌

ഇ-മെയില്‍: oksudesh@hotmail.com

About

പട്ടാമ്പിക്കാരന്‍. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശകങ്ങളായി കുവെയ്റ്റില്‍ ഓയ്‌ല്‌ സെക്ടറില്‍ കോസ്റ്റ്‌ അനലിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.

ഭാര്യ: ഇന്ദിര, മക്കള്‍: അശ്വിന്‍, ഋത്വിക്‌

Article Archive