തര്‍ജ്ജനി

മധുരാജ്

Senior News Photographer,
Mathrubhoomi, Kannur,
Kerala.

ഫോണ്‍: 0497-2701918 (O), 2766814 (R), 9847141095.

ഇ-മെയില്‍: madhurajmbi@yahoo.com

വെബ്: മധുരാജ് ഓണ്‍ലൈന്‍

Visit Home Page ...

കാഴ്ച

വെള്ളക്കള്ളന്‍
Subscribe Tharjani |
Submitted by prathibha (not verified) on Wed, 2011-05-18 16:20.

എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിതബാധിതര്‍ക്കുവേണ്ടി താങ്കള്‍ ചെയ്ത സേവനം വളരെ വലുതാണ്. കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്കുവേണ്ടി താങ്കളുടെ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് കുറേക്കാര്യം ചെയ്തു. ഇനിയും ചെയ്യണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.