തര്‍ജ്ജനി

സി. ആര്‍. നീലകണ്ഠന്‍

തണല്‍,
തൃക്കാക്കര,
കൊച്ചി - 21
ഫോണ്‍: 0484 2424322, 09446496332

ഇ-മെയില്‍: crneelan@gmail.com

About

സൈലന്റ് വാലി, പ്ലാച്ചിമട, എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ തുടങ്ങി നിരവധി പരിസ്ഥിതി പ്രക്ഷോഭങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങളില്‍ പരിസ്ഥിതിപ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില്‍ ലേഖനങ്ങള്‍ എഴുതുകയും ചര്‍ച്ചകളില്‍ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ട് ബോധവത്കരണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു. ഇപ്പോള്‍ കെല്‍ട്രോണില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു, കൊച്ചിയില്‍ താമസം.

Article Archive