തര്‍ജ്ജനി

രാജ് നായര്‍

ഇ-മെയില്‍: peringz@gmail.com

വെബ്: എന്റെ ലോകം

About

പാലക്കാടു ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പിക്കടുത്തു പെരിങ്ങോടെന്ന ഗ്രാമത്തില്‍ ജനനം. ഇപ്പോള്‍ ദുബായില്‍ പ്രോഗ്രാമറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.

Article Archive
Saturday, 30 December, 2006 - 10:02

സ്ത്രീപക്ഷം