തര്‍ജ്ജനി

സുസ്‌മേഷ്‌ ചന്ത്രോത്ത്‌
About

1977 ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന്‌ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വെളളത്തൂവലില്‍ ജനനം.

Books

കഥ
വെയില്‍ ചായുമ്പോള്‍ നദിയോരം

നോവല്‍
ഡി

Awards

പുരസ്കാരങ്ങള്‍
ഡിസി ബുക്‌സ്‌ നോവല്‍ കാര്‍ണിവല്‍-2004 അവാര്‍ഡ് ഡി എന്ന ആദ്യ നോവലിന്‍ ലഭിച്ചു.

Article Archive