തര്‍ജ്ജനി

കാഴ്ച

കായലരികത്ത്...


കണ്ണന്‍, ഷണ്മുഖം സ്റ്റുഡിയോ, കൊല്ലം
Subscribe Tharjani |
Submitted by kevinsiji on Thu, 2006-10-12 18:50.

നീലാകാശമായിരുന്നെങ്കില്‍!!!! നരച്ച ആകാശം എന്തോ മനസ്സിനെ മടുപ്പിക്കുന്നു. നല്ല പ്രദേശം എന്നതു് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാന്‍ വയ്യ.